Bratt kompetanse


Brattkompetanse.no er en portal for registrering av klatrekompetanse, fra topptau- og brattkort til instruktør- og trenerutdanning.

For informasjon om kompetanse inne - se www.klatring.no

For informasjon om komptanse ute - se www.fjellsportforum.no

Rutesetterstigen

Instruktørstigen