Kurset gir en innføring i tilrettelegging og tilpasning av klatreaktivitet for personer med funksjonsnedsettelse. Kurset er primært utarbeidet med tanke på instruktører/trenere og klatrere som behersker grunnleggende ferdigheter innen nybegynneropplæring. For å få godkjent kurs i databasen må deltakerne ha minimum Klatreleder inne.

Det utstedes ikke kort for kurset/kompetansen. De som blir godkjent vil stå med kompetansen i vår database. Det koster ingenting å få sertifiseringen.

Registrering skjer ved at kursleder melder inn personene som har bestått til NKF, som registrerer kompetansen i den enkeltes profil.


Opptakskrav:

Kompetanse: Godkjent som klatreleder inne eller høyere.

Alder: Deltakere må være fylt 18.

Erfaring: Klatring og sikring på led inne, instruksjons-/trenererfaring.


Kompetansekrav kursholder:

- Formell kompetanse: Godkjent trener 1 og kompetansekurs i paraklatring.

- Praktisk erfaring: Minimum 50 timer med instruksjon/trening med paraklatring de siste 5 år.

- Utover de formelle kravene anbefales NIF sitt tilretteleggingskurs i paraidrett.»

Sertifikatsøknad

Logg inn for å registrere ny eller se pågående sertifikatsøknad