Kurset gir en innføring i tilrettelegging og tilpasning av klatreaktivitet for personer med funksjonsnedsettelse. Kurset er primært utarbeidet med tanke på instruktører og klatrere som behersker grunnleggende ferdigheter innen nybegynneropplæring. For å få godkjent kurs i databasen må deltakerne ha minimum Klatreleder inne. For å holde kurset må kursleder ha minimum trener 1 og ha gått kurset selv.

Det utstedes ikke kort for kurset/kompetansen. De som blir godkjent vil stå med kompetansen i vår database. Det koster ingenting å få sertifiseringen.

Registrering skjer ved at kursleder melder inn personene som har bestått, og vi legger inn kompetansen.

 

Opptakskrav:

Kompetanse: Godkjent som klatreleder inne eller høyere.

Alder: Deltakere må være fylt 18.

Erfaring: Klatring og sikring på led inne, instruksjons-/trenererfaring.

Sertifikatsøknad

Logg inn for å registrere ny eller se pågående sertifikatsøknad