Trener 2

Fokus er på deltakelse og på dette nivå blir utvikling viktig.

Trener 2 bygger på kunnskaper og praksis fra Trener 1, men det tilkommer også nye moment. Idrettsfaglig er treningsprosessen sentral på Trener 2. Trener 1 og Trener 2 dekker breddeidrettens basiskrav på klubbnivå. Norges Klatreforbund utdanner trenere for å sikre at kurs, aktiviteter og treninger holder kvalifisert nivå. Kurset er også i henhold til NIF sine retningslinjer for trenerløypa. En trener 2 kan også være hovedinstruktør på trener 1 kurs, klatreleder inne-kurs, holde innføringskurs innendørs, og godkjenne topptaukort- og brattkortprøver.

Varighet
Undervisning og selvstudium 75 timer, fordelt på 38t teoretisk og praktisk undervisning med kurslærer og 37 timer selvstudium
Praksis
75 timer obligatorisk praksis i etterkant av kurset uansett om man går videre til trener 3 eller ikke. Dvs trener 2 -godkjenning gis når 75 timer obligatorisk praksis er gjennomført. Praksisen kan være en eller flere aktiviteter som en blir kvalifisert til. Praksisen må dokumenteres til NKF før godkjenning gis.

Opptakskrav:

Kompetanse: Godkjent som trener 1.
Alder: Minimum 18 år ved kursstart.
Erfaring: Minimum 45 timers praksis som trener 1.
Ferdighet: Lede minimum grad 6 inne

Det koster 400 kroner å registrere seg eller få regodkjenning, og 100 kroner for erstattningskort.

Les mer om Trener 2 her.

Sertifikatsøknad

Logg inn for å registrere ny eller se pågående sertifikatsøknad