Trener I

Utdannelsen skal gjøre treneren i stand til å gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter, utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå, og å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og sikkert miljø.

Målgruppe er nybegynnere på barne-, ungdom- og voksennivå og foreldre med kjennskap til idrett som ønsker å bli trenere for utøvere på begynnernivå. Med trener 1 legges en plattform for trenerens basiskunnskaper og utøvernes basisferdigheter.

Norges Klatreforbund utdanner trenere for å sikre at kurs, aktiviteter og treninger holder kvalifisert nivå. Kurset er også i henhold til NIF sine retningslinjer for trenerløypen. En trener 1 kan også være hovedinstruktør på klatreleder inne-kurs, holde innføringskurs innendørs og godkjenne topptaukort- og brattkortprøver.

NB: Trener 1 etter gammel mal fikk kompetanse til å virke ute. Trener 1 etter ny mal (2012) får ikke det. Personer med gammel trener 1 utdanning kan virke ute, og vil når de søker regodkjenning få NF Klatreinstruktør Sport kompetanse, forutsatt at de tillfredstiller regodkjenningskravene.

Opptakskrav:
Kompetanse: Godkjent som klatreleder inne.
Alder: Minimum 16 år ved kursstart. Deltakere mellom 16 og 18 år kan registrere seg, men har visse begrensninger i arbeidsområde før de er fylt 18 år. Se www.klatring.no.
Erfaring: Minimum 1 års klatreerfaring med leding inne eller ute.
Ferdighet: Lede minimum grad 5 inne.

Les mer om Trener 1 her.

Det koster 400 kroner å registrere seg eller få regodkjenning, og 100 kroner for erstattningskort.

Sertifikatsøknad

Logg inn for å registrere ny eller se pågående sertifikatsøknad