Topptaukort

Med Topptaukort kan du sikre noen som klatrer på topptau inne.

NB: Hvis du har Brattkort eller Ledkort trenger du ikke Topptaukort.

Topptaukort er et ferdighetsbevis for de som vil sikre noen på topptau på innendørs klatrevegger. Kortet har til hensikt å bedre sikkerheten under innendørs klatring.

Ved å ta Topptaukort har man dokumentert at man har nok kunnskaper og sikringsferdigheter til å kunne topptaue på en sikker måte. For å få kortet må man også akseptere en ansvarserklæring. Veggeierne får gjennom ordningen dermed en bekreftelse på at brukerne kjenner til og har akseptert ansvarsforhold og risiko forbundet med vanlig topptauklatring.

Dersom du har et lokalt Topptaukort kan du høre med utstederen om dette kan oppgraderes til det nasjonale Topptaukortet.

Det koster 200 kroner å registrere Topptaukort og 100 kroner for erstatningskort.

Du finner mer informasjon om NKF sine kort her, og om topptaukortprøven her.

Sertifikatsøknad

Logg inn for å registrere ny eller se pågående sertifikatsøknad