Klatreleder Inne

Norges klatreforbund utdanner klatreleder inne for å sikre at nybegynnerkurs i klatring holder et godt og sikkert nivå.

Etter endt Klatreleder inne-kurs skal deltagerne beherske temaene i kurset godt nok til å kunne gi klatrekursdeltagere kompetent, sikker og inspirerende veiledning.

Bestått kurs kvalifiserer deltakerne til å bli instruktør ‘Klatreleder Inne’. Kurset er delt i to moduler, en metodedel og en veilederdel.

Metodedelen skal forsikre at deltagerne har nok kunnskap og forståelse av klatringens håndverk. Håndverket er alt som har med sikringsrutiner, kjennskap til utstyr, valg og bruk av utstyr og taulagsarbeid. Man skal også forstå prinsippene rundt klatreteknikk.
Veilederdelen skal gi deltagerne trening i rollen som instruktør slik at de kan holde kurs og aktiviteter som kvalifiseringen gir. Det innebærer at de må vise i praksis at de kan holde et grunnkurs inne og få tilbakemelding på sin rolle som instruktør.

Metodene som presenteres skal være i henhold til NKF metodesett.

Alder: Minimum 16 år ved kursstart. Deltakere mellom 16 og 18 år kan registrere seg, men har visse begrensninger i arbeidsområde før de er fylt 18 år. Se https://klatring.no/klatreleder-inne
Erfaring: Tilsvarende 12 mnd erfaring fra klatring. Med dette menes 12 mnd med regelmessig aktivitet. Kursleder kan ta inn deltagere ned til 6 mnd egenerfaring dersom et høyt aktivitets- og ferdighetsnivå tilsier at dette er tilstrekkelig.
Ferdighet: Sikkert og metodisk kunne lede ruter på bolter.
Deltager må ha bestått ledkort- eller brattkorttest og være registrert med det på brattkompetanse.no

Kurset kvalifiserer til å:
Være instruktør og kursleder på innføringskurs innendørs
Organisere klatring som aktivitet innendørs
Gjennomføre topptau- og brattkort-tester

Det koster 400 kroner å registrere seg eller få regodkjenning, og 100 kroner for erstattningskort.

Les mer om Klatreleder inne her.

Sertifikatsøknad

Logg inn for å registrere ny eller se pågående sertifikatsøknad