Vi respekterer ditt personvern og behandling av alle personopplysninger skjer i henhold til norsk lov.

Vi deler ingen personlige oplysninger med tredjepart.

Hvis du er registrert hos NKF eller NF, vil vi kunne bruke personopplysninger om deg til å ta kontakt med deg om nødvendig, eller å gjennomføre tjenester tilknyttet registeret.

Vi forebeholder oss retten til å bruke lagrede opplysninger som grunnlag for arbeid med statistikk.

Opplysninger om hvem som har hatt godkjenninger beholdes i registeret, selv om godkjenningen går ut.

Dersom du ønsker å bli fjernet fra databasen må du ta kontakt med oss direkte.