Om NKF og sikringskort


Med Topptaukort kan du sikre noen som klatrer på topptau. Med Brattkort (og Ledkort) kan du sikre alle enten de klatrer på topptau eller led.

Om NKF sine kort; Topptaukort og Brattkort.

Gjennom sine medlemsklubber organiserer NKF mange tusen klatrere over hele landet. NKF arbeider for sikkerhet, utdanning, konkurranseklatring, klatreanlegg, klatreførere, adkomstrettigheter, klatring for alle og mye annet. Besøk oss på www.klatring.no

Våre kort er til for å øke sikkerheten ved innendørs klatring. Innehaverne av kortet har dokumentert at de er i stand til å ivareta både sin egen og en klatrers sikkerhet.

Med Topptaukort kan du sikre noen som klatrer på topptau, og med Brattkort og Ledkort kan du sikre noen som klatrer på led. Kortene gir deg lov til å sikre på klatrevegger som er medlemmer av ordningen. Veggeierne som deltar forplikter seg på sin side til å tilby klatring på godt vedlikeholdte anlegg, i sikkerhetsmessig forsvarlige rammer. Som du allerede vet, er det mye å huske på for å ivareta egen og andres sikkerhet. Se og lær av erfarne klatrere og ta imot gode råd. Nyt klatringen, men husk at et øyeblikks uoppmerksomhet er alt som skal til før et fall blir til en ulykke. 

Med denne formaningen ønsker vi deg lykke til!