Her kan du registrere deg før du søker om ny godkjenning hos NKF.

Har du tatt Brattkort etter 2011? Eller er du NF Klatreinstruktør eller NKF-trener?

Da er du alerede registrert i systemet vårt. Hvis du er registrert med en aktiv 
epostadresse kan du bruke Glemt passord i stedet for ny registrering.

Hvis du har det gamle røde Brattkortet som ble utstedt mellom 2006 og 2011, og ønsker nytt grønt Brattkort, må du registrere deg på nytt. Registrer deg, velg brattkort@klatring.no fra instrukørmenyen, og send et bilde av signatursiden av det gamle røde kortet til brattkort@klatring.no, så godkjenner vi deg.

Registrering